Insurance

Als de dealer een Aas toont is er altijd de kans dat er een 10 bij komt of een plaatje. Dan heeft de dealer blackjack en verlies je de hand als je zelf geen blackjack hebt. Omdat het casino weet dat spelers zich druk maken om die Aas en de kans op een blackjack van de dealer bieden ze een verzekering aan. Dit heet Insurance.

Insurance is in feite een side-bet op de niet getoonde kaart van de dealer. Je gokt erop dat de kaart die je niet ziet van de hand de dealer een 10 is of een plaatje. De verzekering of Insurance kost een halve inzet. Als de dealer blackjack heeft dan ontvang je het dubbele van de inzet. Heeft de dealer geen blackjack? Dan verlies je de inzet.

Voorbeeld van Insurance
Stel dat je €100 inzet voor de hand en je krijgt een 6 en een 7. De dealer deelt zichzelf een Aas en een andere verborgen kaart. Je wordt nu direct Insurance aangeboden. Deze insurance kun je kopen voor €50.
Als de dealer blackjack heeft: Je wint €100 euro op de insurance inzet maar je verliest €100 met de originele inzet en de 6-7 hand van de blackjack van de dealer.
Als de dealer geen blackjack heeft dan verlies je de €50 insurance inzet en de rest van de hand wordt op de normale wijze uitgespeeld.

Insurance is verliesgevend

Insurance is niet verstandig om te nemen. De uitbetaling is te weinig en zo heeft het huis een groter voordeel. Als je wint bij Insurance dan ontvang je 2 keer de inzet. Als je verliest dan verlies je de inzet.

Kans op winnen bij Insurance

De kans op winst bij een Insurance inzet is gelijk aan de kans dat de dealer naast de Aas een gesloten 10, boer, vrouw of koning heeft liggen. De kans dat één van deze kaarten gesloten ligt kan berekend worden. Dit wordt gedaan door uit te rekenen hoeveel van deze kaarten nog in de shoe zitten en hoeveel kaarten er in het totaal nog in de shoe zitten. Elk deck heeft vier van dezelfde kaart in het deck (schoppen, klaver, harten en ruiten). Dat betekent dat er per deck 16 kaarten zijn die een blackjack geven voor de dealer. Elke deck heeft 52 kaarten. Ongeacht hoeveel decks er gebruikt worden de kans blijft hetzelfde.

Als we dit berekenen dan komen we uit op een van 16/52e. In procenten is dat gelijk met iets minder dan 31%. De kans op verliezen wordt dan 100%-31%=69%. Bij insurance ontvang je twee keer de inzet bij winst. Dat betekent dat je 31% van de keren een winst maakt van 2 maar je verliest 69% van de keren 1. Als we dat samen in de berekening stoppen dan komen we uit op een vast percentage dat je verliest per inzet:

31% x 2 + 69% x -1 = -7%

Uitgaande van de formule komt het erop neer dat voor elke €100 dat je inzet je er €7 verliest.